GABINETY LEKARSKIE

MEDYCYNA PRACY

MEDYCYNA RODZINNA

Badania profilaktyczne pracowników | Badania kierowców |

  Lek. Marek Burchardt

  Specjalista medycyny rodzinnej, specjalista balneologii i medycyny fizykalnej, specjalista medycyny pracy

  Lek. Marek Burchardt jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy (2002 r.) Tytuł specjalisty medycyny rodzinnej uzyskał w 2008 r. Pięć lat później ukończył specjalizację z balneologii i medycyny fizykalnej. W 2020 r. został specjalistą medycyny pracy.

  Lek. Kinga Mrotek-Burchardt

  Specjalista medycyny rodzinnej, specjalista medycyny pracy

  Lek. Kinga Mrotek-Burchardt jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, UMK w Toruniu (2007 r.) W 2010 r. ukończyła studia podyplomowe „Zarządzanie w ochronie zdrowia” na Uniwersytecie Jagiellońskim, a rok później studia podyplomowe „Zarządzanie w ochronie zdrowia” na Uniwersytecie Warszawskim. Tytuł specjalisty medycyny rodzinnej uzyskała w 2013 r., a w 2018 r. tytuł specjalisty medycyny pracy.

  KM BURCHARDT
  GABINETY LEKARSKIE

   GODZINY PRZYJĘĆ

  wtorek: 15:00 -18:000
  czwartek: 15:00 -18:00

  W innych terminach wizyty umawiamy indywidualnie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

  Badania profilaktyczne z medycyny pracy

  Porady lekarskie z zakresu medycyny rodzinnej - dzieci i dorośli

  CENNIK BADAŃ

  Badanie profilaktyczne wg Kodeksu Pracy

  100 zł

  Badanie sanitarno-epidemiologiczne

  60 zł

  Badanie profilaktyczne i sanitarno-epidemiologiczne

  130 zł

  Badanie osób do uprawnień na broń

  500 zł
  Bez konsultacji specjalistycznych

  Badanie kandydatów na kierowców

  200 zł

  Badanie kandydatów na kwalifikowanych pracowników ochrony

  200 zł
  Bez konsultacji specjalistycznych

  Badanie kandydatów na pracowników ochrony

  200 zł
  Bez konsultacji specjalistycznych

  Badanie do pracy na wysokości

  190zł

  Badanie przeprowadzone przez lekarza medycyny pracy

  Badanie laryngologiczne

  40 zł

  Badanie neurologiczne

  40 zł

  Badanie okulistyczne

  45 zł

  Badanie ogólnolekarskie przeprowadzone przez lekarza rodzinnego

  150 zł
  Dzieci i dorośli (bez badań dodatkowych)

  Wydanie orzeczenia na życzenie pacjenta

  100 zł

  Duplikat orzeczenia

  40 zł

  Badanie do pracy przy monitorze ekranowym

  120 zł

  Badania dodatkowe zgodnie z załącznikiem nr.1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy

  Badanie słuchu - audiogram z interpretacją

  40 zł

  EKG

  30 zł

  Spirometria

  40 zł

  Pomiar glukozy glukometrem

  5 zł

  Usuwanie woszczyny z uszu/płukanie uszu

  30 zł

  Lipidogram

  35zł

  Wymagane badania laboratoryjne i obrazowe należy wykonać we własnym zakresie przed przybyciem na wizytę.

  Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług prosimy o kontakt telefoniczny

  Pracodawców prosimy o przesłanie skierowania (obowiązkowo pieczęć firmy oraz podpis osoby uprawnionej do wystawienia skierowania) na adres mailowy po wcześniejszym podpisaniu umowy na świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy. km.burchardt@gmail.com